SnowFalling

Het verhaal van Rommelpiet

 Deel1 Het verhaal van Rommelpiet.

          Wij zijn met de camera op bezoek bij Sinterklaas in Spanje.

          Sinterklaas en de Pieten hebben het erg druk, want over een paar

          weken vertrekken ze naar Nederland. 

 

 Deel 2 Rommelpiet is ervan overtuigd dat zij het boek in

         Voorthuizen is kwijtgeraakt.

         Overal in ons dorp gaan de Pieten zoeken.

        

 

 Deel 3 Het boek is nog steeds niet gevonden. De Pieten beginnen zo langzamerhand

in paniek te raken.

Hopelijk wordt het boek in deze laatste aflevering gevonden, zodat het  Sinterklaasfeest

ook in Voorthuizen gevierd kan worden.