Laatste tv-nieuws

 Vandaag 21 april filmden wij op camping Ackersate bij de officiele opening

van het nieuwe gedeelte. Op dit moment is nog niet bekend wanneer onze rapportage gereed is, 

gezien allerlei andere verplichtingen de komende weken.