SnowFalling

seniorentocht 30e maal

 

 

 

beelden van de seniorentocht van 35 jaar geleden.

Bij de aftiteling van de film is de maker van de film ten onrechte vergeten

de naam te noemen van de heer Jan Hofs (J.G).

Deze persoon functioneerde jarenlang als penningmeester van de bejaardentocht

en haalde, onder andere door collectes bij bruiloften, veel geld op om de tochten

te kunnen bekostigen.